DECES

mourners-russian-funeral

Indicațiile de mai jos se referă strict la aspectele religioase ale încheierii vieții biologice a unei persoane și se adresează în primul rând acelor rezidenți români afiliați formal și spiritual Parohiei Ortodoxe Române din Copenhaga, DK . Pentru detalii de altă natură (juridice, sociale, repatriere, etc.) vă rugăm să vă adresați autorităților competente.

OBS: Poziția Bisericii Ortodoxe față de incinerare!

  • Momentul morții

Decesul poate surveni:

1) Acasă

2) Într-o instituție: spital, azil, ș.a

În ambele cazuri, e bine ca preotul să fie informat pentru a veni pentru o slujbă de pomenire, în aceeași zi dacă este posibil. În situația 2) slujba se oficiază de obicei în capela mortuară a instituției, după o programare prealabilă. 

După această slujbă de pomenire, persoana decedată este în grija companiei de pompe funebre.

  • Intervalul dintre deces și înmormântare

Datorită situației specifice în care ne desfășurăm misiunea (nu dispunem de o biserică proprie) și legislației daneze (persoana decedată nu poate rămâne acasă) așa-zisul „priveghi” sau priveghere are anumite particularități.

După o veche tradiție creștină, familia celui răposat păstrează rugăciunea pentru sufletul celui adormit neîncetată, din momentul morții și până la înmormântare. Psaltirea și Noul Testament se citește, cu voce tare, alternativ, de către membrii familiei și cei apropiați. Am explicat mai sus că în Danemarca acest lucru nu se poate face aproape niciodată la căpătâiul celui adormit zile în șir, dar este bine să fie făcut în intimitatea căminului. Acesta este adevăratul înțeles al Priveghiului: o adunare de rugăciune pentru ca trecerea sufletului celui plecat din această viață în „Viața cea de apoi” să fie făcută în pace.

Din păcate, cel mai adesea procedurile legale daneze durează mult timp și înmormântarea nu se poate face aproape niciodată după trei zile.

  • Ziua înmormântării

Dacă se alege:

1) Repatrierea celui adormit în țara mamă, slujba înmormântării se va oficia în România, urmând ca familia să ia din timp legătura cu preotul local.

2) Înmormântarea în Danemarca, familia va primi de la preotul slujitor instrucțiuni precise, scrise, despre toate aspectele practice și spirituale ale înmormântării și eventual ale agapei (așa numita „pomană” de după).

  • După înmormântare: Soroacele (intervalele de timp) de pomenire la biserică sau la cimitir

Având în vedere condițiile speciale enumerate mai sus și faptul că procedurile legale daneze până la înmormântare durează foarte mult, se obișnuiește în parohia noastră să se facă pomenire:

1) La 40 de zile de la deces (ziua decesului fiind considerată ziua 1),  la 6 luni, 1 an și apoi în fiecare an în ziua decesului (sau în cea mai apropiată zi în care biserica pe care o închiriem e disponibilă pentru slujbă).

2) La fiecare Litughie la care familia participă, trecând numele persoanei plecate din această viață pe un pomelnic (sau acatist) pentru cei adormiți.