Sfântul Teofan Zăvorâtul – Calea spre mântuire

Sfântul Teofan Zăvorâtul – „Calea spre mântuire”

STUDIU

Unii o numesc a doua cea mai importantă carte după Sfânta Scriptură. Alții afirmă că e cea mai detaliată hartă pentru cel care dorește să afle Calea, să navigheze în siguranță și să nu se mai rătăcească. E vorba despre lucrarea ”Calea spre mântuire” a Sf. Teofan Zăvorâtul, carte pe care vă propun să o studiem împreună până la finalul anului 2018.

Se vor publica, dacă primim spor și inspirație de Sus, 1-2 lecții pe săptămână. Orice feedback, comentariu, observație, sau traducere pe documentul care rezumă cartea (vezi link) e de mare mare ajutor.

Lectură cu folos!

Pr. Octavian Horațiu Mureșan


  • A. Versiunea integrală a cărții:

Online, limba română  –  Online, limba engleză   –   Librărie

  • B. Document cu fragmentele principale din carte. Există opțiunea de a lăsa un comentariu asupra paragrafului preferat. În acest fel limpezim conținuturi neclare, facem analogii relevante, șamd.

  • C. Mai jos, câteva prezentări succinte Google Slides ale diferitelor capitole și teme.

I. DEȘTEPTAREA sau întoarcerea omului la Dumnezeu și PRIMIREA Harului Botezului

Lecția 1:Introducere. Treptele vieții creștine.


Lecția 2: Importanța zelului (râvnei arzătoare pentru Domnul). Dovada existenței vieții creștine în noi. Lipsa zelului. În fața ispitei și strategiile vrăjmașului. Harul se primește în Sfintele Taine.


Lecția 3: Harul Botezului – începutul unei noi Vieți. Botezul copiilor? Răstimpul dintre Botezul pruncului și răspunsul personal la chemarea lui Dumnezeu. Scopul educației din primii ani este păstrarea harului baptismal. Binecuvântările unei tinereți curate.


II. CĂDEREA din Harul Botezului și POCĂINȚA


Lecția 4: Căderea din harul Botezului. Pocăința – întoarcerea de la întuneric la Lumină. Cum (re)începe viaţa creştină prin Taina Pocăinţei? Anatomia sufletească a celui care zace în păcat. Lipsa harului și pustiul sufletesc.  Acțiunea restauratoare a harului divin și etapele întoarcerii la Dumnezeu.


II.1. TREZIREA din somnul păcatului

Lecția 5: Despre cei chemați pentru PRIMA oară. Semnele prevestitoare venirii harului. Mijloacele prin care Dumnezeu descoperă Calea Sa: minunile, starea lăuntrică de nemulțumire, ruperea „cătușelor” duhului, Cuvântul lui Dumnezeu.

II.2. Luarea HOTĂRÂRII de a lepăda păcatul şi a se face plăcut lui Dumnezeu

II.3. MENȚINEREA PE CALE. Înveşmantarea cu putere de Sus prin Sfintele Taine ale Pocăinţei şi Împărtăşaniei

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.