Sfântul Teofan Zăvorâtul – Calea spre mântuire

Sfântul Teofan Zăvorâtul – „Calea spre mântuire”

STUDIU

Unii o numesc a doua cea mai importantă carte după Sfânta Scriptură. Alții afirmă că e cea mai detaliată hartă pentru cel care dorește să afle Calea, să navigheze în siguranță și să nu se mai rătăcească. E vorba despre lucrarea ”Calea spre mântuire” a Sf. Teofan Zăvorâtul, carte pe care vă propun să o studiem împreună .

Se vor publica, dacă primim spor și inspirație de Sus, 1-2 lecții pe săptămână. Orice feedback, comentariu, observație, sau traducere pe documentul care rezumă cartea (vezi link) e de mare mare ajutor.

Lectură cu folos!

Pr. Octavian Horațiu Mureșan


  • A. Versiunea integrală a cărții:

Online, limba română  –  Online, limba engleză   –   Librărie

  • B. Document cu fragmentele principale din carte. Există opțiunea de a lăsa un comentariu asupra paragrafului preferat. În acest fel limpezim conținuturi neclare, facem analogii relevante, șamd.

 

+

+

+

 

  • C. Mai jos, câteva prezentări succinte Google Slides ale diferitelor capitole și teme.

Conform Sf.Teofan, omul nu se naşte creştin, ci devine creştin. Iar această nouă Viaţă are trei perioade care s-ar putea numi:

I) Întoarcerea la Dumnezeu, care are și ea trei etape:
a) trezirea din somnul păcatului; b) luarea hotărarii de a lepăda păcatul şi a se face plăcut lui Dumnezeu; c) înveşmantarea cu putere de sus spre aceasta prin Sfintele Taine ale Pocăinţei şi Împărtăşaniei.

II) Curăţirea de patimi sau îndreptarea.

Harul luminează interiorul omului. Lupta între „omul pământesc” și „omul duhovnicesc”. Necesitatea ascezei. Reguli privind războiul duhovnicesc.

III) Sfinţirea.


 


Despre Viața creștină  – ce ar trebui să înceapă odată cu PRIMIREA Harului Botezului

Lecția 1:Introducere.  Scopul ultim al vieții omului și CALEA spre împlinirea acestui scop. Obstacole pe Cale. Etapele vieții creștine.


Lecția 2: Suntem sau nu pe Cale?. Ce este zelul (râvna arzătoare pentru Domnul). a)Dovada existenței vieții creștine în noi. b)Lipsa zelului. c) Reaprinderea zelului (Har + libertate = zel). În fața ispitei și strategiile vrăjmașului: caută Harul și nu te bizui pe foțele proprii.


Lecția 3: Botezul – începutul unei noi Vieți. Efectele Botezului. Botezul copiilor – condiția NECESARĂ pentru ca acesta să fie desăvârșit. Răstimpul dintre Botezul pruncului și răspunsul personal la chemarea lui Dumnezeu. Scopul educației din primii ani este păstrarea harului baptismal. Binecuvântările unei tinereți curate.


I. Căderea din Harul Botezului, POCĂINȚA și ÎNTOARCEREA omului la Dumnezeu


Lecția 4: Căderea din harul Botezului. Pocăința – întoarcerea de la întuneric la Lumină. Cum (re)începe viaţa creştină prin Taina Pocăinţei? Anatomia sufletească a celui care zace în păcat. Lipsa harului și pustiul sufletesc.  Acțiunea restauratoare a harului.


I.a. TREZIREA din somnul păcatului

Lecția 5: Despre cei chemați pentru PRIMA oară. Semnele prevestitoare venirii harului. Mijloacele prin care Dumnezeu descoperă Calea Sa: minunile, starea lăuntrică de nemulțumire, ruperea „cătușelor” în care este „prins” duhul omului, Cuvântul lui Dumnezeu.

Lecția 6: Despre cei chemați de glasul lăuntric al conștiinței dar care au CĂZUT din nou. Cauzele rămânerii în „blocajul” păcatului: amânarea, gândul întoarcerii e doar teoretic. Dacă mai există concepții sănătoase nu e totul pierdut.  Cum să ne așteptăm să lucreze harul lui Dumnezeu.

Lecția 7: Atingerea harului. Pregătirea „terenului” pentru venirea harului. Primele semne ale faptului că harul începe să lucreze. Atingerea harului sau stări psihologice?

I.b. Luarea HOTĂRÂRII de a lepăda păcatul şi a se face plăcut lui Dumnezeu

Lecția 8: Odată cu trezirea din somnul păcatului, omul se găsește la o răscruce – pericole inerente. Brusc, păcatul se răzvrătește și începe să „doară”. „Redirecționarea” voinţei proprii, premisă a unei noi rânduieli lăuntrice. Ultimul bastion al vrăjmașului mântuirii.

I.c. MENȚINEREA PE CALE. Înveşmantarea cu putere de Sus prin Sfintele Taine ale Pocăinţei şi Împărtăşaniei

Lecția 9: După decizia de a părăsi păcatul urmează trei pași: (re)cunoașterea amănunțită a propriilor păcate, deșteptarea pocăinței, făgăduința de îndreptare. Toate acestea se petrec în Taina Pocăinței (Spovedaniei). Pregătirea pentru o Spovedanie mântuitoare. Răstimpul dintre Spovedanie și Sfânta Împărtășanie.


II. CURĂȚIREA de patimi sau îndreptarea

Lecția 10: Omul INTENȚIONEAZĂ să meargă pe Calea lui Dumnezeu dar patimile au devenit o a doua natură a sa. Îndreptarea: izgonirea patimilor din suflet şi semănarea virtuţilor. Rânduiala călăuzitoare pentru a trăi o viață bineplăcută lui Dumnezeu: asceză, necesitatea unui călăuzitor și a unei pravile (reguli).

Lecția 11: Duhul omului se vindecă, dar patimile nu îl părăsesc. Războiul duhovnicesc – lupta directă cu patimile. Cele trei reguli privind păstrarea râvnei lăuntrice: 1) Necesitatea coborârii în forul lăuntric, 2) Necesitatea întipăririi în minte a învățăturii despre mântuire, 3) Antidotul pentru împietrirea inimii.

Lecția 12: Răzbiul duhovnicesc continuă. Reguli care ajută la întărirea în bine a puterilor fizice și sufletești.

Lecția 13: Reguli necesare în războiul cu patimile, adică în nevoinţa ÎMPOTRIVIRII DE SINE. A) Govenie. B) Războiul cu patimile (Identificarea dușmanilor și precizarea granițelor „câmpului de luptă”; înainte, în timpul și după războiul duhovnicesc; lupta cu gândurile;alte mijloace de purificare: necazuri şi întâmplări neplăcute trimise de Dumnezeu)


III. Sfinţirea sau urcușul spre unirea deplină cu Dumnezeu.

-SFÂRȘIT-

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.